BURŠÍK, L. Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kozel, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120788