BRÁZDIL, M. Automatické generování UML diagramu tříd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88523