MATULÍKOVÁ, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lavický, Miloš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121192