ŠTĚPÁNÍKOVÁ, A. Projekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pumprlová Němcová, Miroslava

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 141797