JEŘÁBEK, J. Automatické stahování dat z internetu pro trénování rozpoznávačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Glembek, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78432