HOLANEC, T. Modifikace složení betonů za účelem zlepšení klíčových vlastností ručně vyráběných betonových dílců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Klára

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlmajer, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 150437