HENZL, M. Neural Networks for Human Face Detection in Images [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78767