KLUST, V. Variantní návrh stropní konstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kostiha, Vojtěch

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šulák, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121004