BAČA, V. Tvorba podnikatelského záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 97089