ŠOMODÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lehký, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kohoutková,, Alena

Navrhovaná známka

Sýkora,, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 105586