NESMELOVA, A. CRM systém s inteligentní tvorbou webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Volf, Tomáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 121971