STRÁNSKÝ, V. Analýza obsazenosti parkoviště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Marvan, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79796