KIRIAKOVSKÝ, Š. Individualizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čapek, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 109922