BELZOVÁ, D. Modlitba za něco co odchází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

neprospěla, nedoporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stehlíková-Babyrádová,, Hana

prospěla, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Zálešák, Jan

neprospěla, nedoporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Rozbořil, Blahoslav

neprospěla, nedoporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

eVSKP id 67387