KOCOUREK, T. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Králová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jurka, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 59024