JANKA, M. Moderní statistické postupy ve vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích prostřednictvím tvrdoměrných zkoušek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Misák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocáb, Dalibor

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 141962