TRČKA, D. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šibal, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 97711