ADAMEC, J. Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zámečníková, Eva

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78966