SÝKORA, P. Informační systém pro správu nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Techet, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14982