KEPÁK, O. Ověření možností využívání směsných cementů CEM II a CEM III pro betonové vozovky a mosty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slánsky,, Bohuslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 150121