ADÁMAŤ, M. Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Bureš, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bárta, Ladislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121330