KOHLOVÁ, V. Velkoplošné systémy vytápění a chlazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Topič, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141805