AMBROS, D. Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tuscher, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120849