KILHOF, M. Virtual legenda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Javůrek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93155