ŠIKOVÁ, R. Bytový dům v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hnízdilová, Aneta Aya

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121229