KOMORA, M. Zpracování radarového signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78706