HEŘMANOVÁ, L. Hydraulický modelový výzkum měrných clon určených pro stanovení průtoku vody v kruhových profilech s volnou hladinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Žoužela, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šafář, Robert

Navrhovaná známka

eVSKP id 54966