UJHÁZY, A. Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pumprlová Němcová, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mrvová, Michaela

Navrhovaná známka

eVSKP id 114433