RUTA, D. Klasifikace způsobilosti pilota z pohledu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlk, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 145427