ŠEBRLE, J. Návrh protierozních a vodohospodářských opatření v malém povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šilhan, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 105352