BOBÁKOVÁ, N. Telový dizajn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Olivová, Kateřina

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 92916