FIĽOVÁ, A. Rodinné vinařství Plchut Mutěnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bílek, Zdeněk

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 146003