JÍRA, M. Využívání odpadních vod v objektu hasičské záchranné stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ošlejšková, Monika

Navrhovaná známka

eVSKP id 59484