LISICKÝ, O. Stress-strain Analysis of Carotid Arteries with Atheroma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka

Vimmr, Jan

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 146634