URBÁNEK, Š. Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Selník, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 97721