HERTL, V. Vysvětlující analýza šachových partií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145487