SAMEK, R. Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Soukup, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 87936