BAŠO, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skácel, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 6675