LANG, J. Portál pro firemní objednávaní obědů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42740