SEČKA, M. Inteligentní RSS čtečka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šperka, Svatopluk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Petřík, Patrik

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 34912