NETOPILÍKOVÁ, M. Budova občanské vybavenosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilný, Ondřej

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 141924