PACLTOVÁ, K. Ověřování vlastností betonů s nanočásticemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

eVSKP id 118946