KORBAŘ, T. Dotazování nad RPM balíky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 145243