HAUSER, F. Cestička k domovu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lang, Dominik

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 92945