NAVRÁTIL, L. Accelerated Graphical User Interfaces [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79606