OPLETAL, M. UDK toolkit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 78425