SLÍVOVÁ, M. Design gramofonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Ve své práci dokládá studentka podrobné znalosti řešené problematiky. Její návrh designu gramofonu představuje vysoce invenční a originální řešení ve stylu high-tech designu, dotažené do všech detailů. Rovněž po formální stránce provedení je bakalářský projekt jako celek zpracován na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Výsledkem sympatické snahy vytvořit netradiční design gramofonu je poněkud ostře působící objekt s několika problematickými momenty: Při vkládání desky může snadno dojít k nárazu do přenosky, omezující je i zkrácený kryt. Snaha o efektní tvar v těchto případech komplikuje funkci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 20793