MELO, D. Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ševcovic, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34659