ULJAREVIC, B. Náhodné instalace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skalík, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72412