ŠTĚPÁNEK, M. Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

DP splňuje všechny obsahové i formální požadavky. Podrobnost, hloubka zpracování, ale zároveň i vazby na společenský kontext a omplexnost svědčí o připravenosti doktoranda k vědecké právi v oblasti urbanismu.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Urbášková, Hana

oponentní posudek

Navrhovaná známka

Suchánek, Radek

posudek oponenta

Navrhovaná známka

eVSKP id 77411